Kod Hataları !

Jul 16, 2008 at 7:12 PM
admin/Pages/Profiles.aspx  sayfasında aşağıdaki şekilde hata alıyorum. neden kaynaklanabilir aceba ?

Line 29: {
Line 30: ProfileCommon pc = Profile;
Line 31: cbIsPublic.Checked = pc.IsPrivate;
Line 32: tbDisplayName.Text = pc.DisplayName;
Line 33: tbFirstName.Text = pc.FirstName;
Coordinator
Jul 18, 2008 at 10:42 AM
Hangi sürümü kullanıyorsunuz?